Μ.Δ.Ε. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ – ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

2008-09

I.  ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΙΙ. ΤΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

       Βασικά φυσικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου νερού και τυπική στρωμάτωση στον ωκεανό

o   Γενική

o   Χωρο-χρονικές διακυμάνσεις

       Βασικοί νόμοι/ισορροπίες στη Δυναμική Φυσική Ωκεανογραφία

o   Νόμοι/ισορροπίες

o   Κυκλοφορία των ωκεανών

o   Ανεμογενής vs θερμοαλατική κυκλοφορία

o   Η τελική εικόνα

 

Lecture 01

       Νόμοι μεταφοράς στη διεπιφάνεια θάλασσας-ατμόσφαιρας

o   Μεταφορά θερμότητας και νερού

o   Μεταφορά ορμής

 

Lecture 02

Lecture 03

       Ανεμογενή κύματα στον ωκεανό

o   Κύματα στη διεπιφάνεια θάλασσας-ατμόσφαιρας (απουσία γήινης περιστροφής)

o   Το φαινόμενο των ανεμογενών κυμάτων

o   Μηχανισμοί της μεταφοράς ορμής στη διεπιφάνεια θάλασσας-ατμόσφαιρας

Lecture 04

 

       Το στρώμα Ekman

o   Ο μηχανισμός του στρώματος Ekman

o   Ο ρόλος του στρώματος Ekman στην ανεμογεννή κυκλοφορία των ωκεανών

 

Lecture 05

       Το ωκάνιο στρώμα ανάμιξης

o   Τύρβη στο ωκεάνιο οριακό στρώμα

o   Entrainment

o   Πρότυπα ωκεάνιων στρωμάτων ανάμιξης

 

Lecture 06a

Lecture 06b

       Deep-convection

o   Δημιουργία βαθιών νερών

o   Τυφώνες

 


Lecture 7

III. ΥΠΕΡΕΤΗΣΙΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ

Lecture I

IV. ΒΙΟ-ΓΕΩ-ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Lecture II